Tuchezecheze kama mwali wa moto

Tusongesonge kama miti kwa upepo

Wimbo wetu unaimbwa kwenye redio

Songa karibu nikusikie ukipumua

 

(Chorus)

Miili yetu yakigusana hio ni sawa

Nimefika peponi

 Moyo umeruka

Aii,wewe mchumba

 

Fungua pazia tazama nje

Mng’aro wa mataa ya mji ukumulike

Kivuli chako ni kama picha

Ningelikuwa msanii ningekuchora

 

(Chorus)

 

Ngozi yako ni kama Hariri

Ukiniruhusu nitakubusu

Utamu wako haupimiki

Kiuno chako chanipunguza nguvu